Tin tức công trình


Ngày 12/08/2022 công trình Nhà Ở Riêng Lẻ - CĐT Lê Nguyễn Tùng Giang - Huyện Nhà Bè đã hoàn thành đổ xong bê tông Móng và đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các sàn tầng còn lại. Bê tông thương phẩm bơm trực tiếp vào móng của công trình. Công tác che chắn và An toàn lao động luôn được quan...

Ngày 11/08/2022 công trình Nhà Ở Riêng Lẻ - CĐT Lê Phượng Hoàng - TP Thủ Đức đã hoàn thành đổ xong bê tông sàn Sân thượng và đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công để cất nóc, tiến hành xây tô công trình. Thép sàn được kê bằng con kê đúc sẵn Mác 600, đảm bảo lớp bê tông bảo vệ cho dầm sàn, phù...

Ngày 25/07/2022 công trình Nhà Ở Riêng Lẻ - CĐT Nguyễn Quốc Việt - KDC Gia Long - Nhà Bè đã hoàn thành đổ xong bê tông sàn Sân thượng và đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công để cất nóc, tiến hành xây tô công trình. Thép sàn được kê bằng con kê đúc sẵn Mác 600, đảm bảo lớp bê tông bảo vệ cho...

Sau nhiều tháng chuẩn bị cho việc xây nhà của mình, lựa được ngày lành tháng tốt, ngày 28/07/2022 công trình Nhà ở - CĐT Anh Tùng Giang đã chính thức được khởi công xây dựng tại Huyện Nhà Bè. Xây Dựng MADECO đã tập kết đầy đủ máy móc và vật tư để kịp cho việc động thổ công trình.

Sau nhiều tháng chuẩn bị cho việc xây nhà của mình, lựa được ngày lành tháng tốt, ngày 04/07/2022 công trình Nhà ở - CĐT Anh Hoàng đã chính thức được khởi công xây dựng tại Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức. Xây Dựng MADECO đã tập kết đầy đủ máy móc và vật tư để kịp cho việc động thổ công trình.

Sau nhiều tháng chuẩn bị cho việc xây nhà của mình, lựa được ngày lành tháng tốt, ngày 01/06/2022 công trình Nhà ở - CĐT Anh Thịnh đã chính thức được khởi công xây dựng tại Quận Bình Tân. Xây Dựng MADECO đã tập kết đầy đủ máy móc và vật tư để kịp cho việc động thổ công trình.

Sau nhiều tháng chuẩn bị cho việc xây nhà của mình, lựa được ngày lành tháng tốt, ngày 28/06/2022 công trình Nhà ở - CĐT Anh Phước đã chính thức được khởi công xây dựng tại Quận Bình Tân. Xây Dựng MADECO đã tập kết đầy đủ máy móc và vật tư để kịp cho việc động thổ công trình.

Sau nhiều tháng chuẩn bị cho việc xây nhà của mình, lựa được ngày lành tháng tốt, ngày 06/06/2022 công trình Nhà ở - CĐT Chú Chẩn đã chính thức được khởi công xây dựng . Xây Dựng MADECO đã tập kết đầy đủ máy móc và vật tư để kịp cho việc động thổ công trình.

Sau nhiều tháng chuẩn bị cho việc xây nhà của mình, lựa được ngày lành tháng tốt, ngày 05/06/2022 công trình Nhà ở - CĐT Chị Phượng đã chính thức được khởi công xây dựng . Xây Dựng MADECO đã tập kết đầy đủ máy móc và vật tư để kịp cho việc động thổ công trình.

Sau nhiều tháng chuẩn bị cho việc xây nhà của mình, lựa được ngày lành tháng tốt, ngày 12/06/2022 công trình Nhà ở - CĐT Anh Việt Chị Phương đã chính thức được khởi công xây dựng tại KDC Gia Long - Nhà Bè. Xây Dựng MADECO đã tập kết đầy đủ máy móc và vật tư để kịp cho việc động thổ công trình.